Ne nadarmo se říká: „škola je základ života“ a dnes to platí dvojnásobně. Za našich babiček byla povinná školní docházka mnohem kratší, končívalo se i v sedmé třídě. Dnešní žáci mají povinných 9 let studia a výběr škol je též hodně široký. Rodiče tak mohou vybírat z různých zaměření. Než se ale rozhodnou, kam dítě umístí, měli by zvážit některé věci a otázky. A které to jsou?
radost z učení

1.      Lokace školy

Umístění školy hraje důležitou roli při rozhodování. Nachází se škola v blízkosti bydliště? Je potřeba dojíždět hromadnou dopravou? Dojde dítě samotné nebo bude zapotřebí jej vyzvedávat či doprovázet domů?

2.      Typ školy

Vyhovuje vám škola státní nebo přemýšlíte o volbě soukromé, církevní či jiné alternativě? Víte, zdali se na škole platí školné? Zvládnete vše hradit?

3.      Obtížnost studia, úspěšnost přijetí na střední školy a gymnázia

Jedná se o školu vesnickou nebo městskou? Jaké mají žáci studijní výsledky? Jak jsou připraveni na přijímací řízení po ukončení základní povinné docházky? Jaká je úspěšnost přijetí těchto žáků?

4.      Zaměření studia, prostředí školy

Nabízí škola rozšířenou výuku cizích jazyků? Nachází se zde fotbalová, sportovní, hudební, jazyková třída? Jaké jsou podmínky pro nástup do specializované třídy? Hradí se školné? Jaké jsou možnosti v dalším rozvoji dítěte? Jaké jsou výroční zprávy školy? Jaká je atmosféra a prostředí školy?

5.      Zápis na základní školu

Jakým způsobem probíhá? Musí být v místě trvalého bydliště? Umí mé dítě pořádně mluvit? Zvládne namalovat obrázek? Ovládá základní informace o sobě a své rodině? Má základní hygienické dovednosti?
 dítě a omalovánky
Ať už se rozhodnete jakkoliv, naslouchejte v průběhu studia dítěti a ujistěte se, že je se vším spokojené. Proto je dobré se vyhnout případným problémům, které byste museli jinak v budoucnu řešit. Například přestup na jinou školu může být pak nejenom pro rodiče, ale taktéž pro dítě velice traumatizující.