Pokaždé, když jsem tÅ™eba se Å¡kolou Å¡la do psího útulku anebo do jiného zvířecího útulku, tak jsem vždycky byla taková nervózní, protože jsem vždycky jsi chtÄ›la nÄ›jaké zvířátko odnést domů, jenomže tohle neÅ¡lo. My už jsme doma s rodinou mÄ›li dva psy a dvě koÄky a také králíka a morÄe, takže moji rodiÄe mi už striktnÄ› zakázali, abych domů nosila různá zvířata. VÅ¡echna tato zvířata, které mám doma, tak jsem vždycky naÅ¡la nÄ›kde venku u popelnice anebo venku anebo nám to zvíře nÄ›kdo dal, že už ho doma nemohl mít anebo ho nechtÄ›l. Takovéto lidi nemám ráda, ale nyní vám Å™eknu, co mi vždycky opravdu nejvíce vadí.

Ohradník s elektřinou pro zvířata.

Když jdu tÅ™eba k nÄ›komu na návÅ¡tÄ›vu a mají tam psa, vadí mi elektrické obojky. Kolikrát vidím také různé lidi, jak tÅ™eba používají elektrické obojky, jenom tak pro zábavu, tÅ™eba když vidí, že psovi dají pÅ™es elektrický obojek šok a pes potom skáÄe a kňuÄí. NÄ›kdo z toho má bohužel srandu a mÄ› tohle úplnÄ› vadí, že bych nejradÄ›ji tam vlítla a lidem dala facku, jenomže tohle si nemohu dovolit, protože jeÅ¡tÄ› by mÄ› tÅ™eba udali na policii a já bych jeÅ¡tÄ› platila bolestné. Tohle je za to mi zase nestojí, ale opravdu nemám ráda, když nÄ›kdo týrá zvířata. A vůbec nechápu, proÄ si lidé tedy poÅ™izují nÄ›jaké zvíře, když ho nezvládají a potom si kvůli tomu poÅ™izuji nÄ›jaké elektrické obojky na psa.

Pevný elektrický ohradník.

Tohle vůbec nechápu a mÄ›lo by se tohle zakázat, protože i pes má různé city a elektrický obojek jim samozÅ™ejmÄ› vadí a vůbec to nedává ani žádnou logiku, protože samozÅ™ejmÄ›, že pes Å¡tÄ›ká a Å¡tÄ›kat bude. NicménÄ› co se týká ale elektrických ohradníků, tak jsem pro. Musím říct, že tÅ™eba elektrické ohradníky pro zvířata jsou zase kvalitní a plní svou funkci. Je zase logické, že pÅ™eci nebude ÄlovÄ›k hlídat krávy nebo ovce nÄ›kde s klacíkem na louce. Tady si myslím, že právÄ› elektrické ohradníky jsou dobré, a to hlavnÄ› kvůli i predátorům, protože pokud tÅ™eba například vlk zjistí, že ten elektrický plot dÄ›lá nÄ›jakou bolest, tak samozÅ™ejmÄ› vlk se tomu vyhne. Vlk má opravdu velikou paměť a pamatuje si, že když elektrický ohradník takhle kope, že už tam nepůjde. V tomhle je technika opravdu skvÄ›lá a neúprosná.