V rámci komunikace s ostatními se můžeme dostat i do situace, do které nechceme. Každý z nás se někdy setkal s manipulativním člověkem, který s ním chtěl manipulovat pro dosažení svých cílů a ne vždy se nám to líbí.

Řiďte se touto definicí – „dokud je nebezpečné vědění přístupné jen několika málo lidem, do té doby se většina nemůže proti tomuto chování bránit. Když budou tyto techniky rozšířené v naší společnosti, každý bude vědět, jestli na něj někdo zkouší manipulaci a bude se účinně bránit.“

1. Technika aktualizace

Pokud chceš, aby si tě někdo zapamatoval, neustále mu křižuj cestu. Když se Vám ale bude zdát, že někoho hodně často potkáváte takřka všude, zbystřete….

Technika manipulace s lidmi

2. Technika asociace

Pokud na Vás někdo použije citově zabarvená slova a bude situaci dramaticky vyhrocovat, je to typ manipulátora, který chce, abyste přijali jeho názor za svůj.

3. Technika atraktivity

Jak už to tak u pěkných slečen bývá, ty nejatraktivnější dosáhnou vždy svého právě pomocí svého zajímavého vzhledu.

4. Technika autority

Manipulátor touto cestou uděluje příkazy bez vysvětlení. Naštěstí tato technika platí jen na ty lidi, kteří jsou poddajní a nechají si to líbit (ti aktivnější dají najevo svůj odpor).

5. Technika zlý hoch/hodný hoch

V této technice se využívá špatné situace dotyčného (dobrý hoch), kterému manipulátor (zlý hoch) pomůže nebo se ho zastane. Tady je důležité si dávat pozor, abychom nebyli někomu zavázáni a nepřistoupili na jeho první nápad revanšování.

6. Technika disonance

Touto technikou manipulátor vyvolává v druhých nejistotu právě nenápadnou dotěrnou otázkou.

7. Technika drbů

Tuto techniku znají všichni z nás – drby jsou všude a vždy se najdou (nejčastěji) ženské drbny, které mohou poškodit dotyčného, kterého pomlouvají.

Techniky manipulace

8. Technika fixace

Manipulátor vyčká na vhodný okamžik, kdy něco naznačí a poté to zafixuje ve společnosti (neustále lidem podsouvá svou myšlenku, dokud ji nevezmou za svou).

9. Technika hypnózy

Tato technika je taktéž všeobecně známá i skutečnost, že zhypnotizovaný člověk udělá přesně to, co mu hypnotér řekne.

10. Technika charismatu

Každý, kdo má nějaké charisma svým způsobem ovlivňuje ostatní ať už svými názory, stylem oblékání, přízvukem apod.

11. Technika imunizace

Neustálým povídáním o jednom a tomtéž v druhých manipulátor vštěpuje zárodek svého nápadu a tím pádem mu myšlenku podsouvá.

Ať už tak nebo tak, na manipulátory je vždy lepší dávat si pozor, abychom nebyli zmanipulovaní, případně proti takovémuto chování zasáhnout razantně. Není umění poslechnout druhé, uměním je říkat druhým NE, pokud to tak opravdu cítíme.