Dřevěné stavby na zahradách zažívají opět renesanci a to je dobře. Vyjadřují totiž touhu po zázemí a zároveň harmonii v souladu s okolním prostředím – okrasnými stromy a keři a kvetoucími rostlinami.

Altány milují hlavně děti a romantické duše

Každý z nás je ve své duši láskyplný romantik, i ten největší „tvrďák“ si to musí sám pro sebe tajně přiznat. Jde jen o to, jak svou přirozenou touhu po kráse, lásce, pohodě a harmonii projevit. Nejlépe je to vidět na dětech, pokud žijí a jsou vychovávány v pohodovém prostředí, pak se chovají spontánně, bez zábran a předsudků.

bílý altán

Jedním z dětských vyjádření přirozené touhy po harmonickém životě jsou různá zákoutí, přístřešky, schovávačky, kde mohou objevovat dosud neznámé výjevy a porovnávat je se svými nabytými zkušenostmi. Zahradní přístřešek – pergola, altán jsou vhodným útočištěm pro dětské hry a zábavu, můžete si tohoto zájmu všimnout i tehdy, budete-li s dětmi na prohlídce nějaké z historických památek. Takové kouzelné objekty ze dřeva objevíte např. ve Slavkově u Brna v zámecké zahradě, ve Valašském Meziříčí, anebo v rozsáhlém komplexu zámecké zahrady v Českém Krumlově. Děti budou prvními bytostmi, které ocení dřevěný altán i na vlastní zahradě.

část zahradního přístřešku

Posezení s kávou nebo s čajem – výstavby altánů byly typické hlavně pro období romantismu v 19. století a na počátku 20. století, kdy Evropě vládla secese. Dnes se tento životní styl opět vrací do popředí zájmu hlavně proto, že nám schází vnitřní klid, jsme zasaženi chronickým stresem, vyčerpáváme zásoby hořčíku z organismu a dopouštíme se hormonální dysbalance, což se pak negativně projevuje na našem zdraví. Kromě správné výživy je důležitý i spánek a odpočinek a ten je na zahradě pod pergolou či altánem ideální. Máme tu své soukromí, nikdo nás neruší, vychutnáme si tu svačinu i ten známý čaj o páté, nebo šálek kávy s kofeinem, či bez kofeinu.