Je nasnadě, že když se člověk ocitne ve finančních problémech, zrovna příliš důvěry nebudí a také je v jeho okolí dost těch, kdo mu nejsou ochotni vycházet moc vstříc. Protože je tu přece jenom určité riziko, že když dotyčnému půjčí, už své peníze také nikdy nemusí uvidět.
Ale pravdou je i to, že i pro takového člověka v nesnázích lze uspokojivé řešení najít. I když se od něj odvrátí jak všichni jeho blízcí, tak i banky, není ještě vše ztraceno. Protože je tu stále ještě možnost obrátit se na nebankovní finanční instituce se žádostí o poskytnutí nebankovní hypotéky.
růžová pokladnička

Leckoho tu sice poněkud odrazuje pošramocená pověst, již podobné instituce mají, ovšem neopodstatněně. Protože ti, kdo zneuctili svými nekalými praktikami nebankovní sektor, už jsou ti tam a dnešní poskytovatelé už jsou z rodu firem důvěryhodných. A ochotných pomoci.
Je logické, že ani nebankovní sektor nerozdává peníze každému na potkání, že i tento chce mít jistotu, že se mu peníze vrátí. Což je také důvodem, proč za poskytnutí nebankovní hypotéky žádá zástavu dlužníkovy nemovitosti a proč poskytuje maximálně sedmdesát procent ceny takové nemovitosti.
české dvoutisícovky

Ovšem jinak je nebankovní sektor právě tím, kdo strádajícím vytrhne tímto způsobem trn z paty. Protože stačí zaručit se nemovitostí a poslat několik jejích fotografií e-mailem a přidat vyplnění on-line dotazníku a půjčka je víceméně jistá. I tehdy, když má žadatel poměrně nízké příjmy, i tehdy, má-li dokonce nějaký ten záznam v registru dlužníků. Protože se tu dají podmínky nastavit natolik flexibilně, že je i podobný chudý člověk zvládne. Vždyť může splácet po zanedbatelných částkách klidně i celých třicet let. Anebo naopak kdykoliv všechno splatit, aby se vyhnul zbytečnému placení úroků, jež nejsou nijak drakonické, jež se naopak podobají úrokům v bankovním sektoru.
Získat nebankovní hypotéku je tak vcelku snadné a člověk může být zakrátko za vodou. I když mu nikdo jiný nevěřil, zde se mu dostává šance. Již ale pochopitelně nesmí zahodit a musí dostát svým závazkům. Což je logické.