Jak všichni dobře víme, jako každý, musí i banky nějak profitovat, ať už za účelem zisku, či za účelem zajištění dostatku likvidity pro své klienty. Výnosů banky dosahují pomocí aktivních bankovních operací, kterými jsou například úvěry, a přesně o tom se dnes budeme bavit. Podíváme se, jaké druhy střednědobých úvěrů může banka svým klientům poskytovat.

eura padesátky

Spotřebitelský úvěr

Tento úvěr využívají hlavně rodiny, či jedinci, kteří si koupili byt nebo dům. Používá se k nákupu vybavení domácnosti například ke koupi kuchyně, televize nebo i dopravního prostředku. Tento druh úvěru dělíme na dva typy, jedním je „účelový“ a druhým takzvaně „neúčelový“. Jak již z názvu patrně vyplývá, účelový čerpáme s přímým účelem koupi nějaké věci. V praxi by to vypadalo asi tak, že byste do banky došly s požadavkem na spotřebitelský úvěr a měli vybranou například kuchyň za 200 tisíc, na kterou byste peníze potřebovali. Banka by vám tento úrok poskytla s menším úrokem, protože by věděla, do čeho peníze investuje. Naopak, pokud byste čerpali úrok neúčelový, banka by vám připočítala větší úrok, jelikož peníze můžete čerpat na cokoli a banka nemá jistotu dobré investice.

uzavření smlouvy

Dále rozdělujeme, zdali si půjčíme od banky peníze formou hotovostní či bezhotovostní. Jak účelový, tak neúčelový se dají čerpat v obou formách. Pokud si od banky půjčíte hotovostní formou, často banka také chce, abyste peníze splácely též v hotovosti. Pokud si půjčíte bezhotovostní formou, splácíte formou klasického převodu z bankovního účtu.

U spotřebitelského úvěru je také důležité sledovat RPSN, neboli roční procentní sazbu nákladů. Tato sazba zahrnuje veškeré náklady spojené se splácením úvěru.

Jako všechny úvěry, funguje ten spotřebitelský naprosto stejně, splácíte peníze, které jste si od banky půjčily a navíc ještě smluvený úrok, který může kvůli nevčasnému splácení docela masivně růst. Proto si vždy dávejte pozor, ať vaše splátkové platby chodí včas a pravidelně.