Výhody extrudovaného polystyrenu?

Hlavní výhodou XPS (extrudovaného polystyrenu) je vysoká pevnost – proto se také často používá u tzv. obrácených střech, kde je obrovský tlak. Dále se používá na terasy a podlahy. Dokáže odolat obrovským tlakům až do zatížení 300 kPa. Pokud bychom vzali tlak potřebný ke stlačení extrudovaného polystyrenu o pohých 10%, museli bychom na 1 metr čtvereční dát váhu 30 tun. Další významnou vlastností je minimální nasákavost vody. Mají minimální tepelný součinitel. Další potřebnou vlastností je to, že zabrání vzniku plísní a hub i v místnostech, kde je větší vlhkost. Hlavní použití – do základové desky, do zatížených podlah, do fasád a soklů a další.