Stěhování

Stěhování< Stěhování je den velkého přesunu. Je to den, kdy Váš dosavadní život v té podobě, jak jste byli po léta zvyklí, končí a začíná znovu, jinde. Vytrhnete svůj život z kořenů, abyste ho zasadili o pár desítek metrů či kilometrů jinam. Nepříjemná skutečnost, útěchou však budiž fakt, že si každý zvykne.   Stěhování< Zejména